Montage av fordonsutrustning

Nytt fordon är levererat till Swarco

Fordonet är specialutrustat för sågning av magnetslingor i asfalt. Varningsljusteknik har förstärkt flaket, tillhandahållit samt monterat fästen för samtlig utrustning. Fordonet har vidare utrustats med vikarmskassett och L8H LED ljus, arbetsbelysning, två skräddarsydda klädskåp med jalusi, redskapsfäste, gasoltubshållare samt förvaringsskåp och vattentank.

Fordonsutrustning Fordonsutrustning

Fordonsutrustning