Alkolås efter rattfylleri

Den som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med alkolåsvillkor i stället för att vara utan körkort.

Villkorstiden är ett eller två år. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri, den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren och den som har diagnosen missbruk eller beroende. I villkoret ingår regelbundna läkarkontroller med provtagning samt kontroller och service av alkolåset och dess logg. Om villkorskraven inte uppfylls får man inte längre delta och det villkorade körkortet dras in. Användaren står själv för alla kostnader.

De körkortsbehörigheter som omfattas i systemet är personbil, lätt och tung lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1 (B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, A1, A2, A och AM). Användare ansöker till Transportstyrelsen om att få ett villkorat körkort. Myndigheten följer också personen under villkorstiden. Dessutom godkänner Transportstyrelsen alkolås och utövar tillsyn. (Källa: https://www.transportstyrelsen.se/alkolas)

Klicka på länken för att ansöka om alkolåsinstallation, http://www.villkorat.drager.se/ .