Blått utryckningsljus

Utryckningsljus eller ”blåljus” används för att påkalla fri väg i samband med en utryckning eller för att varna andra trafikanter för eventuella faror eller pågående arbeten. Utryckningsljus saluförs endast till polis, tull, kustbevakning, räddningstjänst, ambulans samt andra aktörer med tillstånd att använda blått utryckningsljus.