Gult Varningsljus

Många trafikolyckor sker helt i onödan på grund av bristande uppmärksamhet och förmåga till samspel mellan de olika trafikantgrupperna. Risken för en trafikolycka är lägre på de platser där varningsljus finns uppsatta. Varningsljus avger ett orangegult sken och används framförallt på arbetsfordon. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om användning av vissa varningsanordningar (TSFS 2009:83) får varningsljus används för att påkalla uppmärksamhet i samband med hinder eller fara för övrig trafik.

Exempelvis vid olycksplats eller motsvarande, i samband med väghållningsarbete eller liknande arbete, vid bärgning och transport av bärgat fordon, i samband med fordonskontroll eller motsvarande, när fordonsbredden inklusive utrustning eller redskap överstiger 300 centimeter, när varningslykta föreskrivs som särskilt villkor för färd på väg eller i andra jämförliga fall. För användnings av gult varningsljus måste fordonet uppfylla kraven i TSFS 2009:83. Klicka nedan på PDF för att komma dit.