Installation av varningsljus på Ford Ranger

Denna Ford Ranger är utrustad med Xpert SL ljusramp, 6 LED varning light i grillen samt på höger respektive vänster sida om registreringsskylten.

Varningsljus Ljusramp

Varningsljus Varningsljus