Digital kommunikationsradio – Rakel

Varningsljusteknik är diplomerade kundanslutare i Rakel

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning.

De organisationer som får ansluta sig till Rakel är de aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet och som står utpekade i 20 a § FEK. Radioanvändningen ska vara sådan som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Närmare bestämmelser om vilka organisationer som kan bli kunder i Rakel samt vilken verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa som avses finns angiven 20 a § förordningen om elektronisk kommunikation (FEK).

 

Att ansluta till Rakel

Från början gör vi tillsammans med er en sambandsanalys där vi går igenom era behov av kommunikation och samverkan med andra  myndigheter/abonnenter i Rakel nätet. Utifrån sambandsanalysen sammanställs ett underlag för licensansökan för TEA-2 licens som skickas till MSB.

När TEA-2 licens erhållits upprättas ett programmeringsunderlag (PU) där specificering av rättigheter sammanställs. Exempelvis nummersättning, tillgång till talgrupper etc. Utifrån sammanställd PU genomförs programmering av Rakelmobiler. När programmeringen är genomförd och Rakelmobilerna klara för leverans hjälper vi till att utbilda användarna i praktiskt handhavande och driftsättning av dessa.

Vi hjälper också till att ta fram offerter på Rakelmobiler från godkända leverantörer.

Idag är Varningsljusteknik installationspartner med SRS AB (Sepura) och TC Connect (Cassidian).