Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet

Vår kvalitetspolicy består av följande punkter:

• Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla kundernas behov och förväntningar och lägga vår tid på sådant som är värdeskapande för kunden.

• Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

• Våra produkter och vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden Säkerhet, Kompetens och Kundfokus.

• Genom att ständigt förbättra våra produkter och tjänster ska vi anpassa verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen. Vi skall arbeta och verka för att varje projekt som utförs blir en god referens för framtida affärer.

• För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens snabbare än våra konkurrenter måste alla jobba med ständiga förbättringar av sitt eget arbete och bidra med kreativitet och egna idéer för att förbättra och förenkla våra arbetsmetoder.

• Kvalité är en naturlig del i det dagliga arbetet och ska beaktas i alla beslut.