IDC4

Ett enkelt, flexibelt och användarvänligt styrsystem där du själv bestämmer vilka funktioner som ska styras.

Utgångarna kan programmeras efter önskemål, vilket innebär att du själv kan bestämma vilka funktioner som ska styras från panelen. Exempelvis varnings och utryckningsljus, siren, helljusblink, arbetsbelysning, innerbelysning och övrig elektronisk utrustning.

Via IDC4 kan du styra 4 stycken funktioner via 5 stycken utgångar om max 20A per utgång. IDC4 har dessutom 3 analoga ingångar vilket möjliggör sammankoppling av ytterligare funktioner, t ex inkoppling av backljussignal för att styra backljus-funktionen.

IDC4 har en liten, lättplacerad och användarvänlig bakgrundsbelyst manöverpanel med tydliga symboler. Symboler på knapparna väljas från ett stort utbud av symboler från bifogad symbolkarta.

Styrsystemet varnar för låg batterispänning och stänger automatiskt av förbrukare för att undvika tomt batteri. Systemet är kortslutningssäkert och överbelastningsskyddad. Drivs med 10-28V vilket innebär att det passar till alla typer av fordon.

Vid installation krävs inga relän eller säkringar, allt finns integrerad i IDC4.