Mini Blå

Mini Blå sirén- och manöversystem är komplett styrsystem med allt du behöver för att installera din grundläggande varningsutrustning. Du kan välja ett Mini Blå system med eller utan PA funktion.

Systemet består av en sirénförstärkare, 100W högtalare, mikrofon (endast i system med PA funktionen), manöverpanel och en komplett kabelsats för en snabb installation av bl.a. larmbågar och andra varningsljus.

Mini Blå-systemet driver och styr en larmbåge, 4 riktade LED-varningsljus; två lampor riktade fram och två riktade bak, LED sidoarbetsljus (höger och vänster sida) samt helljusblink.

Medföljande Mini-DIN panelen har tydliga och illustrativa symboler med bakgrundsbelysning vilket gör den lätt att använda även i mörker. När en funktion är aktiverad tänds en indikeringslampa bredvid symbolen vilket påminner användaren att funktionen är aktiv.

Systemet övervakar fordonets batteristatus för att undvika onödig batterianvändning. Om spänningsnivån understiger 10,5V (gäller 12V) eller 21V (gäller 24V) stänger systemet automatiskt av alla ljus utom det blå 360° ljuset (larmbågens hörnmoduler).