Varningsljus och Utryckningsljus

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska varningslyktor vara typgodkända enligt ECE-reglemente 65 eller av Trafikverket.

ECE R65 (R65) är en EU-standard för varnings- och utryckningsljus som styr flera egenskaper hos en varningslampa för att säkerställa att alla produkter som är föremål för denna användning uppfyller en minimistandard. R65 styr funktionerna i både rundstrålande och riktade varningsljus. Dessa funktioner är färg, frekvens, intensitet och ljusfördelning. För att en produkt ska certifieras till R65, måste alla dessa funktioner uppfylla de minimikrav som anges i standarden.

Vi levererar endast godkända ECE R65 ljus.

Nedan kan du läsa vägverkets föreskrifter om gult varningsljus och blått utryckningsljus samt larmanordningar. Klicka på PDF fil för respektive ljus.

Ring upp mig


Please leave this field empty.