Varningstält

Varningstält med blått och gult sken

Detta är den första prototypen för ökad synbarhet i trafiken med blått och gult sken på ett varningstält som är framtagen efter en kunds önskemål. Syftet med prototypen är att undersöka hur en sådan produkt skulle mottagas på marknaden. Som tidigare känt så har allmänheten betydligt större respekt för blått ljus än gult varningsljus. Produkten kommer inte lanseras innan undersökningen är avslutad och vi har säkerställt att den inte strider mot gällande lagstiftning.